Home Entertainment & Lifestyle KEBS seizes fake sanitizers